Hora plastu roste. Plastová stopa Amazonu se loni zvýšila o třetinu, tvrdí organizace

E-Commerce-Gigant Amazon se oradil proti nové zprávě, která tvrdí, e podíl firmy na Produkci plastového odpadu vzrostl v loňském roce téměř o třetinu, preestože celosvětová pro krize téměř.

m zpráva, kterou dnes zveřejnila organizace Oceana, zabývající se ochranou moří, tvrdí, e plastová stopa společnosti se zvýšila o 29 procent, z 465 milionů liber vyprodukovaných v roce loce 2020. Charitativní organizace dále odhaduje, e přibližně 24 milionů liber tohoto plastu se dostalo do ek a oceánů.

Zpráva sice uznává, e se Amazon například v Německu nebo Indii snaží přejít na provoz bez plastových obalů, uvádí ale, e zákazníci Amazonu jsou znepokojeni prolosvémemtů Přibližně 741 tisíc lidí se obrátilo na firmu s peticí, aby nabízela volbu obalů bez plastů. Zpráva dále nabízí seznam doporučení, jak může společnost snížit svou plastovou stopu.

Amazon je nyní větší než Walmart a je největším maloobchodním prodejcem na světě mimo ínu“, sagte Matt Littlejohn, Senior Vice President von Společnosti Oceana pro Strategické Initiative.

Společnost určuje způsob balení výrobků. Musí se přestat schovávat za falešná a neúčinná řešení, jako je recyklace plastových fólií, a místo toho dělat to, co dělá v Indii a v Německu po celé planetě. Vyzýváme společnost Amazon, aby při objednávce nabízela možnost bez plastu – nejen proto, e si to přejí její zákazníci, ale také proto, že to potřebují naše oceány.

Stejně jako loni i letos Amazon tvrzení společnosti Oceana důrazně odmítl. V e-mailovém prohlášení mluvčí Amazonu uvedl:

Amazon sdílí ambice společnosti Oceana chránit světové oceány a respektuje její práci, ale již druhým rokem jsou jejich výpočty chybné. Nadhodnotili naši spotřebu plastů o více než 300 procent a používají zastaralé předpoklady o zdrojích plastového odpadu, který se dostává do našich oceánů. Nejnovější recenzovaný vědecký výzkum zjistil, e většina plastového odpadu, který končí v oceánech, pochází především z jídelních obalů a z rybářského průmy. I nadále vítáme informovaný a constructivní dialog s nevládními organizacemi a dalšími subjectty o těchto otázkách.“

Amazon má pravdu. Výše kritizovanou metodiku společnosti Oceana lze oprávněně označit za spekulativní. Organizace dospěla k číslu 599 milionů liber plastového odpadu tak, že vzala odhadovaný objem plastového odpadu vytvořeného všemi e-commerce podniky v roce 2020.

íslo 599 milionů liber je tedy přinejlepším přibližný odhad: zaprvé, i za předpokladu, e daje z průzkumu trhu jsou správné, mohou jiné firmy používat ceplastm.

Druhou Na stranu Spolecnost Amazon dlouhodobě neposkytuje Podrobné žádné informace o tom, Jak dospěla zu svému vlastnímu Udaji o plastovém odpadu v Firma nabídla 2020 ROCE tvrzení, Ze podniká kroky k dalšímu snižování plastového odpadu v rámci svých globálních operací, napriklad výměnou plastových obalů za papírové a lepenkové, ale odmítla zpřístupnit hrubé daje.

Společnost Amazon rovněž citovala document, o němž informoval časopis Forbes, Sustainability a který ukazuje, že největší podíl na znečištění oceánů plasty z pevniny majoví a jednordoobana


Oceana vreakti na vyjádření společnosti Amazon trvala na svém. Oceana používá k odhadu plastové obalové stopy společnosti nejlepší veřejně dostupné daje, což zahrnuje i využití dajů o podílu na trhu“, uvedl Littlejohn. Požádali jsme společnost Amazon o poskytnutí dajů přímo a ta to zatím odmítla. Uvítali bychom daje od společnosti Amazon a vyzvali ji, aby vyčíslila svou plastovou stopu.“

Který daj je tedy blíže pravdě? Dokud Amazon nebude o svých aktivitách sdílnější, je nepravděpodobné, e se to dozvíme.

Víme však, e Amazon je největší společnost internetového obchodu na světě a e samotný objem plastového odpadu, který Produkuje globální economy, představuje pro ivotnía prostředíu. nkteré studie uvádějí, e do vodních toků se ročně dostane v průměru trnáct procent veškerého plastového odpadu, zatímco Statistika citovaná OSN uvádí, že pdo oceánu kado oceánu kaoceánu

kromě přímého zabíjení mořských ivočichů se tento materiál rozkládá na microplasty, které se podle nejnovějších výzkumů dostávají do všech rovní potravního etězce a jzovsoud

Zatím neexistuje shoda na tom, co s touto rostoucí environmentální a zdravotní krizí dělat. Někteří odborníci se vyslovují pro uzavření celosvětové dohody o Plastech, která von snížila nabídku ein poptávku, ale tvrdí, Ze snahy o uzavření takové dohody brzdí Americka Lobby fosilních paliv, protože firmy vyrábějící fosilní paliva vkládají naděje tun výroby plastů jako tun způsobu, jak Nadale využívat ropu a plyn.

Presto je Americka vedoucí Úloha zoufale potrebna: nedávno zveřejněná zpráva, kterou schválil Kongress, zjistila, Ze USA jsou největším světovým producentem plastového odpadu, přičemž polovinu veškerého vyprodukovaného plastového odpadu vyrábí pouhých dvacet firem.

Vzhledem k tomu, e neexistuje globální smlouva, doporučují výzkumné orgány spíše vícestranný přístup zahrnující národní a místní vlády, velké podnikeley.

World Resources Institute vyzývá k širokému přijetí Ctyr opatření: zakaz jednorázových plastů, Dane ein pobídky na podporu alternativ k plastům, zlepšení výrobkových Norem s cílem informovat veřejnost ein Vytlačiť nerecyklovatelný Material z dodavatelského řetězce ein Legislativa, která von přenesla větší odpovědnost za Jednorazové plasty na výrobce .

Vzhledem k tomu, e ropná a plynárenská lobby vynakládá miliony na to, aby ve Washingtonu zmařila přijetí legislativy, však není zdaleka jisté, zda se podaří získat politickou vůak není zdaleka jisté, zda se podaří získat politickou vůak není zdale politicou vůakí k.

Reinhilde Otto

„Allgemeiner Bier-Ninja. Internet-Wissenschaftler. Hipster-freundlicher Web-Junkie. Stolzer Leser.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.