Balinesischer Politiker: Vláda je v presu, Okamurovi se může podařit zablokovat projednání Pandemiekého zákona | iROZHLAS

Poslanci v terý celý den proseděli v Poslanecké sněmovně, kde se měla schvalovat vládní novela pandemického zákona. K tomu ale zatím nedošlo. Hned v vodu si vzali slovo zástupci SPD, kteří vystupovali tak dlouho, že zatím nedošlo ani ke schválení programu schůze. Sněmovna se v souvislosti s jejím blokováním SPD ani nedostala k hlasování o tom, jestli trvá stav legislativní nouze. O obstrukcích mluvil na Radiožurnálu Politologe Stanislav Balík.
Prag

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru


Sdílet auf LinkedIn


TisknoutKopirovat-URL-Adresse
Zkrácená adresa

Zavřít
Předseda SPD Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně | Foto: René Volfik | Zdroj: eský rozhlas

K obstrukcím, tedy k akci, která má znemožnit projednání nějakého zákona, se současná opozice uchýlila již několikrát, třeba při jednání o Korrespondenzční volběíní volběíní volběěíní volběíní volběíní volběíní volběíní volběíní volběíní volběíní Obstrukcí ale využívala i minulá opozice, třeba při schvalování electronické evidence tržeb. Je podle vás obstrukce legitimní politický nástroj k ovlivnění jednání v Poslanecké sněmovně?
Zcela jist ano. Obstrukce patří k parlamentarismu, patří k nmu v nejrůznějších podobách. Koneckonců už v minulém volebním období jsme zažili jak fyzické obstrukce, které předváděl Lubomír Volný (Volný block), tak obstrukce za využití možností, které dnacívá jev. Ty, které třeba teď používá Tomio Okamura z SPD.

Nestava se obstrukce hlavnim nastrojem opozice? Neměla von být spíš výjimečným nástrojem?
Pravdu paaren. A tady záleží na tom, jak si to opozice vyhodnotí, protože toto je zrovna nástroj, kterého by se mělo používat skutečně velmi opatrně. Mělo von ho být jako afránu.

Nicméně opozice je zřejmě přesvědčena, e právě toto je situace, kdy využíván být má. na druhou stranu ve chvíli, kdy ho takto zřejmě a evidentně nadužívá, se velmi snadno může stát, že vládní koalice přistoupí k nějaké větší ánaduměně a jed.


Schůze o pandemickém zákonu: SPD si po deseti hodinách blokování jednání vyžádala přestávku

ist Lanek


Obstrukcemi lze jednání o určitém bodu prodloužit, ale nakonec jeho schvalení lze jen těžko zabránit. Co tím mohou strany, které ho využívají, získat?
zrovna v tomto případě, o kterém se jedná nyní, dává obstrukce větší smysl, než třeba při jednání o Korrespondenzční volbě, protože tady je vládní potoalice vládní potolice – vzhledem to lhůtidentám Sena attident. – je skutečně až ibeniční. Je to krátká asová lhůta. A tady se může Tomio Okamurovi skutečně podařit zablokovat projednání toho zákona.

nicméně vzhledem k tomu, e je sám, jakožto politická strana, tak bude výrazně náročnější, aby to ustál, než když bylo třeba v minulém volebním období takových, s.

Měla koalice nějakou možnost obstrukčnímu jednání kvůli novele pandemického zákona zabránit nebo mu nějak předejít?
Suze s být plně detailním znalcem jednacího ádu Poslanecké sněmovny, nicméně to, co o něm vím, tak si spíš myslím, e v tomto konkrétním případ tu Kompromiss , e skutečně jde o akci především SPD.

I ANO je v tomto případě trošku zdrženlivější, než bylo v minulých týdnech. A v takovém případě domluvit se na tom, e nebude obstruovat, když obstruovat chce, kdy chce být tím lídrem odporu proti takovému zákonu, je velmi obtížné.

SPD obstrukce proti pandemickému zákonu obhajuje team, e novela je protiústavní. Je to podle vás dostatečný důvod k obstrukcím, které by měly být spíš tím výjimečným nástrojem, nebo se k takové, případně přijaté novele dá přistupovat tame?
Z mého pohledu by to neměl být ten správný přístup. Benötigen Sie nur zehn Argumente proti stavnosti, not to nemá být SPD nebo nějaký poslanecký club, který je team arbitrem, ale má to být stavní soud. Koneckonců právě takový mechanismus v našem stavním pořádku máme, tak nechť je ten zákon schválen, ať je napaden u stavního soudu pro jeho neústavnost. stavní soud se vyjádří a bude jasno.


SPD chce ve sněmovně dál blokovat correspondentční volbu, vadí jí i pandemický zákon

ist Lanek


Je podle vás as na nějakou reformu jednacího ádu, která by obstrukce, ekněme, omezila?
Zcela jednoznačně. A nemyslím si to jen já, myslí si to evidentně celá nebo velká ást politické scény už dlouhou dobu. ae vdpomeneme si, e už v předchozích volebních obdobích, ne až v tom minulém nebo současném, ale už i předminulém a tom ještě před ním.

Mám za to, e si právě tím, co se děje v prvních schůzích tohoto volebního období, si opozice skutečně zahrává s tím, aby k té změně do skutečně. A ta změna se evidentně ponese v duchu jakési racionalizace jednacího ádu v tom, že se velmi výrazně zkrátí dosud neomezované lhůty pro ečnění jednotlivých poslaneckých clubů. e se možná explizitně stanoví – v jakési inspiraci německým jednacím ádem – délky projednávání některých bodů atd. A zcela jistě von ta zmna nebyla po chuti současné opozici.

Zůstalo by ale také po takových změnách zachované to právo opozice ke kritice a controller vlády ak předkládání, ekněme, alternativních návrhů?
Nein, zu je právě ta Skylla a Charybda, mezi kterou musí jakákoliv změna jednacího ádu proplout. A proč se k ní zásadě dosud nepřistoupillo? Protože velmi snadno bude jakákoliv prava jednacího ádu, která bude něco racionalizovat, vykládána tak, e se umlčuje opozice.

Zcela jistě ádná vládní strana nechce být stavěna do takové role nedemokrata, který má strach z diskuse atd., tak jak by to bylo orámováno. Takže ano, je skutečně velmi tenká hranice mezi tím, co je racionalizace parlamentního provozu jednání Poslanecké sněmovny a co už je umlčování nepohodlné opozice.

Věra techrová, voj

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru


Sdílet auf LinkedIn


TisknoutKopirovat-URL-Adresse
Zkrácená adresa

Zavřít
Senta Esser

"Internetfan. Stolzer Social-Media-Experte. Reiseexperte. Bierliebhaber. Fernsehwissenschaftler. Unheilbar introvertiert."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.