Nmci se zastvaj Passera za 400 km/h na dlnici: Pruh byl prjezdn, pro by na to call?

Radim Passer namchl nmeck ednky video, v nm svit po dlnici ve svm voze Bugatti Chiron Sport. V jednu chvli doshne rychlosti 417 km/h.

Nyn se o znmho miliarde zaala zajmat nmeck policie. Ta ho vin z asti na neleglnm zvod, kter lze klasifikovat iv ppad, e se jedn pouze o jedno vozidlo.

Pekvapiv je, e esk boh prohnjc se po jejich dlnici vbec nevad mnohm Nmcm. Express nahldl do diskuz pod lnky, kde se ve velk me Passer dokv zastn.

Na zklad eho von se mlo nco vyetovat? Just poke tra prjezdn, nen co eit! Zda je to rozumn, je jin otzka, ale trestn? nechpe Nmec Klaus.

V tom seku nen und omezen rychlosti a ve videu nen k vidn und nebezpen situace. Co je podle m nebezpenj, to jsou idii, kte jedou neustle v prostednm pruhu, pidv se dal.

Najdou se dokonce i tac, kte Radimu Passerovi vyloen fand.

Ein v em je Problem? e nen Nmec? Nebo e je Multimillion? e ti, co se kvli tomu roziluj, jen zvid? Kdybych ho j vidl ve zptnm zrctku, vypnul bych rdio, sthl okno a kochal set tm, pe obdivn Nmec Sascha, zatmco dal pobaven podotk, e by si Passer mohl koupit rovnou celou dlnici A2.

Milliarden Radim Passer

Pochopiteln zdaleka ne vem se rychl jzda eskho miliarde lb. Spe ne na samotnho Passera ale appleuj na nmeckou vldu, aby zavedla rychlostn limit, protoe nejde o zdaleka ojedinl jev, e nkdo na dlnici testuje rychlost sportovnch bourk.

Znm nmeck server Bild pak vyzpovdal odbornka na dopravn prvo Uweho Lenharta. Zehn Minuten, es se Passer dnho trestu obvat m.

Podle vyhlky hroz pokuta 30 eur (735 Korun), pokud astnk silninho provozu zanedb potebnou pi a ohroz ostatn. Mus vak existovat konkrtn nebezpe, nesta ct: Nco se mohlo stt. Nco von se skuten muselo skoro stt, ale o tom ve videu nen dn dkaz, Ekl Lenhart.

Bild se experta zeptal i na ji zmnn nelegln zvod, z nho me policie obvinit dokonce i jednoho jedinho idie.

Podle Lenharta zkon hovo ozvodu proti Freund sammu, jene Passer podmnky pro naplnn podstaty trestnho inu podle nj nesplnil. Musel von se toti na dlnici chovat bezohledn, hrub i von musel vytvet ntlak na ostatn idie.

Auf nepekroil rychlost, protoe tam und limit nen, nespchal pitom und dopravn pestupek, nikoho nepedjdl a na und auto netlail, odmt odbornk.

Vy rychlost v esku?

Zatmco nkte Nmci appleuj na vldu, aby zruila neomezenou rychlost na dlnicch, esko mon ek naopak zven limit.

Ministr dopravy Martin Kupka bojuje za to, aby byl za uritch okolnost, pedevm pi dobrm provozu a odpovdajcch povtrnostnch podmnkch, zven limit na 150 km/h.

Astor Kraus

"Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.