Niemcy. Surowe przepisy w sprawie posiadania broni

Strzelanina zdarza się w Niemczech rzadko. To dlatego, e obowiązujące przepisy regulujące dostęp do broni palnej należą do najsurowszych w Europie.Karta posiadania broni oraz pistolet kalibru 9 mm z nabojami i magazynkiem


© picture-alliance/dpa/P. Pleul
Karta posiadania broni oraz pistolet kalibru 9 mm z nabojami i magazynkiem

zjgodnie z obowiązującą w Niemczech ustawą o broni i amunicji, aby posiadać lub kupić broń palną należy mieć ważne pozwolenie na posiadanie broni (Waffenbesitzkarte) lub pozwodacenia do jezyj nojziadacenia do uprawniajiziadania). Oznacza to, e na przykład kolekcjonerzy broni palnej potrzebują tylko tego pierwszego rodzaju pozwolenia, a myśliwi nie potrzebują ani pierwszego, ani drugiego tak długo, pos jak mają waż sytuacjach związanych z polowaniem.

Pozwolenie na posiadanie broni zezwala właścicielowi tylko na przewożenie, a nie na noszenie jej przy sobie. Oznacza to, e należy ją przewozić jako niezaładowaną w zamkniętym pojemniku, na przykład w aluminiowym kuferku na broń. W przypadku posiadaczy licencji drugiego rodzaju (Waffenschein), niemieckie prawo nie zawiera adnych szczegółowych przepisów na temat sposobu jej przenoszenia w miejscach publicznych, ani tego być cwana, moy czy.

Można także stosunkowo attwo uzyskać tzw. „małe” pozwolenie na broń, obejmujące broń pneumatyczną, hukową, gazową i sygnałową, jak również miotacze gazu. Koszt uzyskania takiego pozwolenia oraz obowiązkowego ubezpieczenia wynosi około 500 Euro.

Jaka bro jest w Niemczech legal?

Niemieckie prawo ciśle rozróżnia zwykłą” broń palną i broń wojenną, objętą ustawą okontroli broni wojennej. Zgodnie z jej przepisami w Niemczech nie wolno posiadać ani używać broni wojennej. Zaw taką broń uważa się karabiny i karabinki automatyczne lub półautomatyczne, karabiny maszynowe (o ile nie chodzi tu o egzemplarze broni kolekcjonerskiej z okresu bro drugiej wojny światoniej lufyb wiatoniej lufyb. Na mocy ustawy zakazane jest także posiadanie rutowych strzelb powtarzalnych.Niemieckie prawo reguluje również sposób przechowywania broni


© picture-alliance/dpa/F. Gentsch
Niemieckie prawo reguluje również sposób przechowywania broni

Kto może posiadać w Niemczech bro?

Kto składa w Niemczech wniosek o posiadanie broni palnej, ten musi:

mieć ukończone 18 lat; przejść controlę rzetelności i wiarygodności; udowodnić opanowanie techniki i wiedzy związanej z bronią; wykaza, e ma powód, aby posiadać broń; udowodnić, e zawarł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i materialnej w wysokości co najmniej 1 Mio. Euro.

Jak wykazać, e jest się osobą rzetelną i wiarygodną?

Do wydania decyzji w tej sprawie uprawnione są lokalne organa władzy, takie jak urząd ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego, albo policja, która przeprowadza rozpoznanie rodowiskowe na temat wnioskodawcy o pozwolenie na broń.

Zgodnie z przepisami za takie osoby nie uznaje się tych, którzy:

w ciągu ostatnich 10 lat zostali skazani za popełnienie przestępstwa;

ich sposób ycia pozwala podejrzewać, e mogą lekkomyślnie obchodzić się z bronią; są członkami zakazanej organizacji albo organizacji sprzecznej z kontytucją; w ciągu ostatnich pięciu lat przejawiali aktywność lub poparcie dla spraw sprzecznych z zagranicznymi interesami Niemiec; w ciągu ostatnich pięciu lat przebywali więcej niż jeden raz w policyjnym areszcie prewencyjnym; są uzależnieni od Alcoholu albo narkotyków, względnie są chorzy psychicznie.

Ponadto każdy wnioskodawca w wieku poniżej 25 lat, który po raz pierwszy ubiega się o pozwolenie na broń, musi przedstawić zaświadczenie, e jest do tego mentalnie zdolkane”, e jest do tego mentalnie zdolkane psycholog.

W jaki sposób wnioskodawcy mogą wykazać się wiedzą fachową?

Ubiegający się o pozwolenie na broń muszą zdać wymagany egzamin albo ukończyć odpowiednie szkolenie. Control ze strony państwa dotyczy prawnych i technicznych Dimensitów związanych z bronią palną, bezpiecznego obchodzenia się z nią oraz umiejętności strzeleckich wnioskodawcy.

Konieczną wiedzą fachową można wykazać się także przedstawiając zdany egzamin na kartę owiecką, egzamin na rusznikarza albo zaświadczenie o trzyletniej pracy na pełnym broniacie w handlum bronia. Uznawane są także inne szkolenia w obchodzeniu się z bronią kończące się egzaminem. Własne, ważne egzaminy, mogą przeprowadzać także uznane przez państwo związki sportu strzeleckiego.

Jak można udowodnić zapotrzebowanie na pozwolenie na bro?

Niemieckie przepisy w tej sprawie stanowią, e ubiegający się o pozwolenie na broń muszą wykazać, e mają Ich treffe powody. Moga powodami Takimi być „natury interesy osobistej albo gospodarczej, które wymagają specjalnego uznania, ein zwłaszcza interesy myśliwych, Strzelców sportowych, członków bractw kurkowych, kolekcjonerów Broni i amunicji, osób zagrożonych, producentów Broni i handlarzy Bronia Oraz pracowników ochroniarskich Firma“.

Z wnioskiem o pozwolenie na broń mogą także wystąpić osoby, które udowodnią, e są w szczególny sposób narażone na zaatakowanie ich z różnych powodów.

W podobny sposób traktowane są wnioski członków clubów strzeleckich i clubów pielęgnujących tradycje bractw kurkowych, posługujących się dawną bronią.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>

Autor: Ben Ritter

Astor Kraus

"Analyst. Gamer. Freundlicher Entdecker. Unheilbarer Fernsehliebhaber. Twitter-Liebhaber. Social-Media-Wissenschaftler. Amateur-Web-Freak. Stolzer Zombie-Guru."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.