Martin Kupka chce 150 na dálnicích. Jdeme proti trendům, nechceme ven z jeskyně

Neberte nam spalovací motor. Nechte nas jet jak draci. Nenuťte nás brát ohled, snižovat emise. Nenuťte nás objíždět ty nečí cyklisty. Neberte nám staré ravé árovky!

eši zřejmě nesmírně touží, aby to směli na dálnici kalit stopadesátkou. O zvýšení rychlostního limitu se mluví roky, minulá vláda ho chtěla zvednout na 140 km/h, předtím se mluvílo o 150 km/h, ale io 160 km/h. Nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvažuje o stopadesátce. Serveru novinky.cz zu popsal takto: dohnav/ aby se kloním k tomu, a je to i obsahem programového prohlášení vlády, aby za přesně určených podmínek v secích s moderní telematikou av okamžiku, kdy tomu bude odpovídat provmín provídat h.“

pontini ale dodal: „A naopak aby se mohl limit snižovat, když to vyžaduje aktuální situace, jako to mají například v Německu.

Takže jsme se opět ocitli v nekonečné a velmi oblíbené debatě o rychlosti na dálnicích, kde dnes smíme jet „jenom stotřicítkou“, jak by jistě připomnělo mnoho šoférů. Mimochodem maskulinita je významným prvkem rychlostní vášně, je opravdu pozoruhodné, Ze mastit zu sto Pade, sto Sede, DVE Kila, zu zajímá skoro výhradně Muze, naprostou většinu Zen zu Nijak nevzrušuje, nezajímá, jak LZE Ostatné vyčíst iz sítích Debatte na sociálních.

Nová vláda to má těžké, protože chce etřit, tedy utahovat uzdu. Kupka už oznámil, e od dubna sníží slevu jízdného ve vlacích a autobusech pro studenty, seniory a handicapované ze 75 procent na 50. krcení vskutku není populární, tak to cháce ministr zřvnic.

Jakmile téma stopadesátky otevřel, už z něj nebude moct jen tak vycouvat, celá ta vášně jitřící debata nás eká znovu. ponop pořádek ale nejdřív zopakujme, e Kupka nemluví o plošném zvýšení na dálniční stopadesátku, ale pouze o zvýšení „za přesně určených podmínek av secí matic tomínek v secí matic Předpokládám, e tch seků nebude malo, zahm von změna neměla smysl. Není jasné, co mají znamenat „přesně určené podmínky“. e nebude příliš vysoka hustota provozu? e nepojedete ve vraku? Povětrnostní podmínky jsou jasné, ádné náledí, husté sněžení, vichřice.

Dále to znamená, e by intelligent telekomunikační a informační technologie musela na dálnicích nepřetržitě a perfektně fungovat. Pokud von nefungovala, mohl von se správce dopravních zařízení stát neúmyslným viníkem vážných nehod. A dodejme, e ijeme v Česku, kde je „nefungovat“ cosi jako druhá přirozenost nebo jako „fungovat“.

Vyšší rychlost, vyšší znečištění, pokud nejedete v electromobilu

Výhrady proti zvýšené rychlosti na dálnicích jsou notoricky známy. Stav dálnic, ale ten se lepší a stopadesátka by jistě padala v vahu jen na těch lepších secích. Stav eského vozového parku, průměrné stáří tuzemských aut přesahuje 15 let, navíc si u nás lidé ještě stále leccos opravují sami, včetně brzd. Bezpečnost, vztah rychlosti a počtu mrtvých. Jak známo, druhou domácí nejčastější příčinou nehod je nepřizpůsobení rychlosti, zatímco první nejčastější je nesprávný způsob ízení. Obojí zvýšení povolené rychlosti příliš nenahrává.

Sir, das ist ein ökologischer Moment. Rychle jedoucí auta mají vysoké spotřebu paliva a team pádem i vysoké emise. Proto iv Německu proslaveném seky s neomezenou rychlostí těchto „ostrůvků rychlostní svobody“ víc a víc ubývá. Loni o Tom Mluvil Markus Duesmann, éf automobilky Audi, který možného omezení maximální rychlosti samozřejmě lituje a kommentoval ho pro magazín wiwo.de. Přiznává, e vliv rychlosti na emise je zásadní, protože spotřeba paliva nestoupá s rychlostí přímo měrně, ale násobně více. Ví, o em mluví, dříve měl v BMW na starosti vývoj motorů a nákup.

Německo tedy uvažuje o snížení na naši současnou stotřicítku především kvůli emisím. Na nizozemských dálnicích byla rychlost snížena na maximální stovku za hodinu a tamní dálnice se staly jedněmi z nejpomalejších jak v Evropě, tak na světě. Automobilky zároveň začínají snižovat nejvyšší rychlost, jakou mohou jet nově vyráběná auta. Západní svět, dalo by se íct, zpomaluje, my však chceme ještě honem zrychlit.

Malá poznámka pro odpůrce Elektromobilität: pokud jede electromobil dvě stě, tak na seku, kde se vyskytuje, neznečišťuje více než při stotřicítce. Ein Pokud von nabíjel baterii z obnovitelných zdrojů, neznečišťoval von ani jinde. To je jen taková nabídka, e se dají najít i jiné racionální důvody pro electroauta a proti spalovacím motorům.

Montanský-Paradox gegen Eský-Paradox

Existuje jeden oblíbený argument nejen pro zvýšení rychlosti na dálnicích a klidně i na okreskách, ale dokonce i pro zrušení všech limitů, tedy ať si každý jezdí, colic chce. Zehn Argumente se nazývá „Montanský paradox“. Popisuje moment, kdy v USA (1995) skončilo dvacetileté období federálního rychlostního limitu. Ve státu Montana si idiči nějaký as mohli mimo města jet, colic chtěli. Dodejme, e jde o liduprázdný stat s dlouhými seky rovných dálnic. Výsledkem konce pravidel bylo snížení počtu mrtvých na dálnicích i silnicích. Vorteile? Lidé se bez limitu chovali odpovědněji. Mr. jim federální vláda zase pravidla vnutila a počet mrtvých stoupl.

Je to hezký příklad, takový lidsky nadějný. íká, e lověk je sám od sebe, pokud ho nikdo nenutí, odpovědnější než pod bičem, pod příkazem. Krsne. A vážně by mě zajímalo, jak by to dopadlo u nás, kde nejsou liduprázdné dálnice a silnice a kde panuje hluboká společenská nervozita. Snad bychom se v rámci eského paradoxu nevymlátili.

I když my vlastně něco podobného zažíváme, ne? Kdy jste na svých cestách mimo města potkali na dálnici nebo na okresce policajty v bílých epicích? Kdy vs nekdo controlleroval? My jsme taková nevyslovená Montana a mrtvých máme bohužel dost.

ješntě jeden dodatek – montanský paradox znamená, že je to jen na idiči, zatímco Kupkův populismus řidiče nutí neustále sledovat nejen cestu před a za sebou, ale ještá telematiku, jestli. Vlastně budeme ještě o něco svázanější a tu svázanost si pak leckdo vybije na stopadesátkovém seku, kde dost možná pojede spíš okolo stosedmdesátky i víc. Ani dnes přece na stotřicítce všichni nejezdí sto třicet.

Zdá se, e esko nějak zásadně a nutně potřebuje jít proti moderním trendům, postavit se na zadní. Neberte nam spalovací motory. Nechte nas jet jak draci. Nenuťte nás brát ohled, snižovat emise. Nenuťte nás objíždět ty nečí cyklisty. Nezakazujte hospodským nechat guláš tři dny v hrnci. Neberte nám staré, dobré, ravé árovky. Nechte nas v jeskyni, sakra!

Pokud je trend snižovat rychlost, přibrzdit, neznečišťovat s plynem u podlahy, my to jaksi automaticky otočíme a dupneme na pedál. Přitom si libujeme, jak jsme fantasticky konzervativní. No astnou cestu!

Miliardář Passer jel rychlostí 417 km/h na dalnici, pochlubil se team na YouTube

Miliardář Passer jel rychlostí 417 km/h na dalnici, pochlubil se team na Youtube | Video: Youtube / Radim passant

Rafael Frei

"Gamer. Organizer. Hingebungsvoller Bier-Ninja. Zertifizierter Social-Media-Experte. Introvertiert. Entdecker."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.