Zelen potvrdili ve veden Magdalenu Davis a Michala Berga, vldu vyzvali aby eila ceny energy

Strana zelench na sjezdu znovuzvolila Magdalenu Davis und Michala Berga tun spolupedsednick dvojice. Zelen tak zvolili nov sloen pedsednictva a vyzvali vldu, aby eila ceny energy zejmna urychlenou transformac energetiky a sniovn zvislost na plynu. Zelen tak odmtli populistick nvrh vldy na zven rychlosti na dlnicch z bezpenostnch i ecologyckch dvod.

Nov spolupedsednick dvojice se ve svch plnech chce zamit na to, aby Zelen byli nepopulistickou opozic stedopravicov vldy. V situaci, kdy v Poslaneck snmovn nen nikdo, kdo by byl vraznm nositelem tmatu klimatick krize, je takov opozice potebn i mimo snmovnu, uvedla Magdalena Davis. Souasn Ekonomicky model, v jeho stedu je spoteba a nekonen Ekonomicky rst, je neudriteln. Ich denke, das zmnit-System ist es nicht, aby v jeho stedu byl lovk, dodala.

Michal Berg doplnil, e pro nvrat Zelench do vrcholn politicy je poteba nabdnout een, kter budou lidem pomhat s dopady ecology transformace. Potebn zmny nesm finann dopadnout na stedn tdu nebo nejchud skupinu obyvatel. To by logicky vyvolalo odpor lid k zelenm tmatm, kterho by zneuil Babi nebo Okamura se svou neodpovdnoupolitikou. Jednou z cest, jak lidem pomoci, je zaveden tzv. klimatick dividendy, tedy perozdlen penz vybranch ze zpoplatnn uhlku mezi vechny obany, vysvtluje Michal Berg. Pro takovou spoluprci musme hledat dvryhodn partnery. Takovm me bt i SSD, pokud se poda obroda, se kterou pilo souasn veden Michala mardy, ppadn dal partnei i obansk spolenost, uvedl Michal Berg.

Zelen tak na sjezdu vyjdili velk znepokojen nad souasnm vlanm postojem esk vldy k hrozbm klimatick krize a nad zpochybovnm nutnosti rychlho odklonu od vech fossil energynch zdrojp vrave. Zelen vyzvaj eskou vldu, aby se postavila elem k opatenm v rmci balku Fit for 55 a Zelen dohody pro Evropu, kter jsou pro R velkou pleitost k modernizaci.

Dle sjezd Zelench odmtnul vldn nvrhy na zven rychlosti na dlnicch na 150 km/hz dvod vyho rizika nehod a nrstu emis a hluku. Zelen tak vyzvali vldu k tomu, aby nasadila vechny diplomatick prostedky k zastaven eskalace na hranicch Ukrajiny, zejmna spoluprac v rmci diplomacie Evropsk unie a spolench obrannch Mechanismus NATO. Zelen tak podpoili zopakovn akce milostiv lto a pivtali vznik programovho klipu ekosocilnch hnut Nov dohoda.

Novmi leny pedsednictva Strany zelench byli zvoleni Jitka Nesrstov, Jakub Varvaovsk, Vt Masare, Ji Kulich und Anna Junkov. Na sjezdu jako Gastgeber vystoupili pedseda Evropskch zelench Thomas Waitz, editelka Hnut DUHA Anna Krnkov, Sentor Petr Orel und nmeck europoslanykn Anna Cavazzini.

Senta Esser

"Internetfan. Stolzer Social-Media-Experte. Reiseexperte. Bierliebhaber. Fernsehwissenschaftler. Unheilbar introvertiert."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.